Missie

LOKAAL - ZICHTBAAR - ZORGZAAM -

PROFFESSIONEEL – SAMENWERKEN

De psychologenkring Druivenstreek staat open voor alle klinisch psychologen die werken met mensen uit de zorgregio Tervuren: Zaventem, Kraainem, Wezembeek- Oppem, Tervuren, Overijse, Hoeilaart. De groep is heterogeen wat betreft mensvisie, arbeidsstatuut en werkmethodiek, maar de leden vinden elkaar in een streven naar professioneel, zorgzaam en kwaliteitsvol werken. De kring wil meewerken aan een kwaliteitsvol zorgaanbod in deze regio door samen te werken met alle andere zorgpartners, met elkaar en met de verantwoordelijke lokale overheden. Samenwerking onderling en met andere zorgpartners gebeurt in wederzijds respect van de kennis van de eigen competenties (sterktes en beperkingen). De kring wil het beroep van klinisch psycholoog zichtbaar maken voor andere zorgverleners in de regio opdat zij er mee voor kunnen zorgen dat psychologische zorg toegankelijker wordt. De kring wil interne kwaliteitsbewaking faciliteren voor de aangesloten leden vertrekkende vanuit een diversiteit van modellen en mensvisies. In de eerste plaats neemt de kring initiatief tot sensibilisering, ondersteuning en uitwisseling van informatie. De kring wil aandachtspunten, noden en knelpunten detecteren die belang hebben voor het werk van de klinisch psycholoog. Zij wil hierover ook adviezen formuleren naar betrokken organisaties zoals de verschillende overheden, de beroepsverenigingen en alle andere mogelijke organisaties die betrokken zijn.
© 2020

Missie

LOKAAL - ZICHTBAAR - ZORGZAAM -

PROFFESSIONEEL – SAMENWERKEN

De psychologenkring Druivenstreek staat open voor alle klinisch psychologen die werken met mensen uit de zorgregio Tervuren: Zaventem, Kraainem, Wezembeek-Oppem, Tervuren, Overijse, Hoeilaart. De groep is heterogeen wat betreft mensvisie, arbeidsstatuut en werkmethodiek, maar de leden vinden elkaar in een streven naar professioneel, zorgzaam en kwaliteitsvol werken. De kring wil meewerken aan een kwaliteitsvol zorgaanbod in deze regio door samen te werken met alle andere zorgpartners, met elkaar en met de verantwoordelijke lokale overheden. Samenwerking onderling en met andere zorgpartners gebeurt in wederzijds respect van de kennis van de eigen competenties (sterktes en beperkingen). De kring wil het beroep van klinisch psycholoog zichtbaar maken voor andere zorgverleners in de regio opdat zij er mee voor kunnen zorgen dat psychologische zorg toegankelijker wordt. De kring wil interne kwaliteitsbewaking faciliteren voor de aangesloten leden vertrekkende vanuit een diversiteit van modellen en mensvisies. In de eerste plaats neemt de kring initiatief tot sensibilisering, ondersteuning en uitwisseling van informatie. De kring wil aandachtspunten, noden en knelpunten detecteren die belang hebben voor het werk van de klinisch psycholoog. Zij wil hierover ook adviezen formuleren naar betrokken organisaties zoals de verschillende overheden, de beroepsverenigingen en alle andere mogelijke organisaties die betrokken zijn.
© 2020