Nieuws

© 2020

1/7/2018 Veranderteam ELZ-Druivenstreek aan de slag

Nadat de Vlaamse regering de eerstelijnszones definitief heeft goedgekeurd, kunnen we ook in onze regio definitief aan de slag met het veranderteam om een eigen zorgraad voor te bereiden. Als kring werken we mee aan deze verandering om ook de zorg voor het psychisch welbevinden mee te nemen .

01/04/2019 Eerste LijnsPsychologen gestart

Minister De Block heeft een tijdelijk project goedgekeurd om voor een beperkte doelgroep in een vroeg stadium een beperkt aantal interventies van een psycholoog te vergoeden. Hiervoor is wel steeds een verwijzing van de huisarts nodig en men kan enkel terecht bij die psychologen die in het project gestapt zijn. Het enthousiasme van de meeste psychologen in onze regio is vrij beperkt omwille van de vele dwingende randvoorwaarden en de beperkte vergoeding. Toch zijn er sinds vandaag drie psychologen in onze zone actief. De actuele lijst kan je steeds raadplegen op de website van Diletti.

9/9/2017: Missie

Na een intens proces waarbij we elkaar hebben leren kennen en debat over het doel en de waarde van onze kring, hebben we als groep een missie geschreven waar we unaniem kunnen achterstaan. Lees onze missie hier.

26/6/2016: Kring gestart

Vandaag was de startvergadering voor een psychologenkring in de zorgregio Tervuren. We willen de psychologen uit de gemeenten Tervuren, Overijse, Hoeilaart, Kraainem, Wezembeek- Oppem en Zaventem samenbrengen. De keuze voor deze gemeente wordt mee gemotiveerd door de op te richten eerstelijnszones.

Psychologenkring Druivenstreek

Nu het veranderteam van onze eerstelijnszone kiest voor de naam Druivenstreek, kiezen we er als kring voor om dezelfde naam te dragen. Vanaf heden spreken we over de Psychologenkring Druivenstreek. We starten ook met onze webpagina op www.psykring-druivenstreek.be
14/9/2017: Stuurgroep LMN Druivenstreek De kring is vanaf nu ook vertegenwoordigd in het Lokaal Multidisciplinair Netwerk van onze regio. Samen met de voorzitters van de huisartsenkringen en vertegenwoordigers van andere beroepsgroepen in de eerste lijnszorg gaan we mee de afstemming tussen de verschillende beroepsgroepen bevorderen met het oog op een betere dienstverlening aan de patiënt. Het eerste thema dat we op de agenda brachten, het nakende project voor eerstelijnspsychologen, werd met met veel interesse onthaald.

17/5/19 Charter VVKP

Als kring ondertekenen we het charter met de VVKP. Naast financiële ondersteuning, geeft dit ons ook een rechtstreekse inspraak in de besluitvorming van de grootste beroepsvereniging van Vlaanderen. Zo kunnen we de thema’s, vragen en problemen die we in onze praktijk tegen komen, beter bespraakbaar maken op het niveau waar men er ook iets aan kan veranderen. De kring kiest er wel expliciet en unaniem voor om ook open te blijven staan voor psychologen die geen lid zijn van VVKP. Dit zorgt niet alleen voor een inhoudelijke verrijking, maar de kring wil ook een platform blijven voor alle psychologen die werken met mensen uit de Druivenstreek.

20/9/19 De voordelen van Yoga

Twee yogi van de Tree of Life Tervuren werden uitgenodigd om de meerwaarde van yoga bij therapie te bespreken. Het werd een boeiende, ontspannende vergadering waarbij het besluit was dat yoga vaak een meerwaarde kan betekenen voor mensen die in therapie zijn voor klachten rond thema’s rond angst en stress.

7/2/2020: De BWP: een beroepsvereniging voor psychotherapeuten

In de vergadering drukt de kring haar sympathie uit voor de BWP, de Beroepsvereniging voor Wetenschappelijk onderbouwde Psychotherapie. Dit is een beroepsvereniging waarin de vier grote wetenschappelijke verenigingen van psychotherapeuten vertegenwoordigd zijn. De meeste leden van de kring zijn zo, via hun wetenschappelijke vereniging, ook lid van de BWP. Aisha Cortoos is momenteel ook lid van het bestuur van de BWP. Ze houdt ons ook op de hoogte van de belangrijke zaken voor het werkveld van de psychotherapeut.

20/3/2020: Corona en haar effecten voor de geestelijke gezondheid(zorg)

De overheid neemt uitgebreide maatregelen om de verspreiding van het Corona-virus/Covid-19 in te dammen. Enerzijds heeft dit effecten voor de mensen die therapie volgen en geven. De meeste therapeuten in de regio schakelen over op online of telefonische contacten om zo in alle veiligheid zorgcontinuiteit te kunnen bieden. Het overzicht vind je hier Anderzijds kunnen de maatregelen voor de bevolking ook heel wat emoties in beweging brengen. Naast de algemene adviezen om lichamelijk gezond te blijven, zijn er ook adviezen om deze periode mentaal gezond te blijven: zorg voor wat structuur in huis, blijf (veilig) in contact met je omgeving, beweeg voldoende en zoek echte ontspanning op. Soms is dit alles niet genoeg. Om deze mensen op te vangen, kunnen zij zonder wachtlijst online terecht bij heel wat psychologen uit de kring. Tot slot is het ook voor hulpverleners en andere essentiële beroepsgroepen niet altijd eenvoudig om te gaan met de stress en onzekerheid die het werken in deze crisissituatie met zich meebrengt. Ook voor hen werd er plaats gemaakt. Meer uitgebreide informatie en de huidige beschikbaarheid van psychologen vind u hier.

15/8/2021: Terugbetaling psycholoog??

Aan het begin van de vakantie verschenen er berichten in de media dat je vanaf 1 september naar de psycholoog zou kunnen voor 11 euro. In afwachting van de operationele uitwerking van dit voorstel, lijkt het toch al nuttig om enige nuance aan te brengen. De terugbetaling zal niet zo algemeen zijn als wordt voorgesteld en zal er ook nog niet vanaf 1 september zijn. Toch biedt dit voorstel heel wat kansen voor een deel van de psychologen en een deel van de mensen met een zorgvraag om betaalbare hulp te krijgen. Hoe alles concreet in zijn werk zal gaan en wie er in onze regio zal instappen, zal de komende weken meer duidelijk worden.

10/9/2021 FEEST!

We hadden een mooi feestje gepland voor onze vijfde verjaardag. Door enerzijds de onzekerheden met de veranderende maatregelen rond de pandemie en anderzijds de belangrijke aankondiging van de nieuwe conventie rond de uitbreiding van psychologische zorg, werd het een bescheiden receptie en een stevig informatieve vergadering. Als kring verwelkomen we de nieuwe modaliteiten van mogelijke terugbetaling. We zijn ons er van bewust dat het budget erg beperkt is en dus niet terecht zal komen bij vele psychologen en patiënten. We hopen dat de komende maanden de uitrol van dit tweejarig project de deur zal openen naar een eerlijke en algemene terugbetaling van de noodzakelijke psychologische zorg op lange termijn. Als kring nemen we ook het engagement op om mee onze schouders te zetten opdat dit project toch ook een verschil zal kunnen maken in onze zone, zij het voor een beperkt aantal collega’s en patiënten.

Nieuws

© 2020

9/9/2017: Missie

Na een intens proces waarbij we elkaar hebben leren kennen en debat over het doel en de waarde van onze kring, hebben we als groep een missie geschreven waar we unaniem kunnen achterstaan. Lees onze missie hier.

26/6/2016: Kring gestart

Vandaag was de startvergadering voor een psychologenkring in de zorgregio Tervuren. We willen de psychologen uit de gemeenten Tervuren, Overijse, Hoeilaart, Kraainem, Wezembeek-Oppem en Zaventem samenbrengen. De keuze voor deze gemeente wordt mee gemotiveerd door de op te richten eerstelijnszones.

01/04/2019 Eerste LijnsPsychologen gestart

Minister De Block heeft een tijdelijk project goedgekeurd om voor een beperkte doelgroep in een vroeg stadium een beperkt aantal interventies van een psycholoog te vergoeden. Hiervoor is wel steeds een verwijzing van de huisarts nodig en men kan enkel terecht bij die psychologen die in het project gestapt zijn. Het enthousiasme van de meeste psychologen in onze regio is vrij beperkt omwille van de vele dwingende randvoorwaarden en de beperkte vergoeding. Toch zijn er sinds vandaag drie psychologen in onze zone actief. De actuele lijst kan je steeds raadplegen op de website van Diletti.
14/9/2017: Stuurgroep LMN Druivenstreek De kring is vanaf nu ook vertegenwoordigd in het Lokaal Multidisciplinair Netwerk van onze regio. Samen met de voorzitters van de huisartsenkringen en vertegenwoordigers van andere beroepsgroepen in de eerste lijnszorg gaan we mee de afstemming tussen de verschillende beroepsgroepen bevorderen met het oog op een betere dienstverlening aan de patiënt. Het eerste thema dat we op de agenda brachten, het nakende project voor eerstelijnspsychologen, werd met met veel interesse onthaald.

Psychologenkring Druivenstreek

Nu het veranderteam van onze eerstelijnszone kiest voor de naam Druivenstreek, kiezen we er als kring voor om dezelfde naam te dragen. Vanaf heden spreken we over de Psychologenkring Druivenstreek. We starten ook met onze webpagina op www.psykring-druivenstreek.be

1/7/2018 Veranderteam ELZ-Druivenstreek aan de slag

Nadat de Vlaamse regering de eerstelijnszones definitief heeft goedgekeurd, kunnen we ook in onze regio definitief aan de slag met het veranderteam om een eigen zorgraad voor te bereiden. Als kring werken we mee aan deze verandering om ook de zorg voor het psychisch welbevinden mee te nemen .

17/5/19 Charter VVKP

Als kring ondertekenen we het charter met de VVKP. Naast financiële ondersteuning, geeft dit ons ook een rechtstreekse inspraak in de besluitvorming van de grootste beroepsvereniging van Vlaanderen. Zo kunnen we de thema’s, vragen en problemen die we in onze praktijk tegen komen, beter bespraakbaar maken op het niveau waar men er ook iets aan kan veranderen. De kring kiest er wel expliciet en unaniem voor om ook open te blijven staan voor psychologen die geen lid zijn van VVKP. Dit zorgt niet alleen voor een inhoudelijke verrijking, maar de kring wil ook een platform blijven voor alle psychologen die werken met mensen uit de Druivenstreek.

20/9/19 De voordelen van Yoga

Twee yogi van de Tree of Life Tervuren werden uitgenodigd om de meerwaarde van yoga bij therapie te bespreken. Het werd een boeiende, ontspannende vergadering waarbij het besluit was dat yoga vaak een meerwaarde kan betekenen voor mensen die in therapie zijn voor klachten rond thema’s rond angst en stress.

7/2/2020: De BWP: een beroepsvereniging voor

psychotherapeuten

In de vergadering drukt de kring haar sympathie uit voor de BWP, de Beroepsvereniging voor Wetenschappelijk onderbouwde Psychotherapie. Dit is een beroepsvereniging waarin de vier grote wetenschappelijke verenigingen van psychotherapeuten vertegenwoordigd zijn. De meeste leden van de kring zijn zo, via hun wetenschappelijke vereniging, ook lid van de BWP. Aisha Cortoos is momenteel ook lid van het bestuur van de BWP. Ze houdt ons ook op de hoogte van de belangrijke zaken voor het werkveld van de psychotherapeut.

20/3/2020: Corona en haar effecten voor de geestelijke

gezondheid(zorg)

De overheid neemt uitgebreide maatregelen om de verspreiding van het Corona-virus/Covid-19 in te dammen. Enerzijds heeft dit effecten voor de mensen die therapie volgen en geven. De meeste therapeuten in de regio schakelen over op online of telefonische contacten om zo in alle veiligheid zorgcontinuiteit te kunnen bieden. Het overzicht vind je hier Anderzijds kunnen de maatregelen voor de bevolking ook heel wat emoties in beweging brengen. Naast de algemene adviezen om lichamelijk gezond te blijven, zijn er ook adviezen om deze periode mentaal gezond te blijven: zorg voor wat structuur in huis, blijf (veilig) in contact met je omgeving, beweeg voldoende en zoek echte ontspanning op. Soms is dit alles niet genoeg. Om deze mensen op te vangen, kunnen zij zonder wachtlijst online terecht bij heel wat psychologen uit de kring. Tot slot is het ook voor hulpverleners en andere essentiële beroepsgroepen niet altijd eenvoudig om te gaan met de stress en onzekerheid die het werken in deze crisissituatie met zich meebrengt. Ook voor hen werd er plaats gemaakt. Meer uitgebreide informatie en de huidige beschikbaarheid van psychologen vind u hier.

15/8/2021: Terugbetaling psycholoog??

Aan het begin van de vakantie verschenen er berichten in de media dat je vanaf 1 september naar de psycholoog zou kunnen voor 11 euro. In afwachting van de operationele uitwerking van dit voorstel, lijkt het toch al nuttig om enige nuance aan te brengen. De terugbetaling zal niet zo algemeen zijn als wordt voorgesteld en zal er ook nog niet vanaf 1 september zijn. Toch biedt dit voorstel heel wat kansen voor een deel van de psychologen en een deel van de mensen met een zorgvraag om betaalbare hulp te krijgen. Hoe alles concreet in zijn werk zal gaan en wie er in onze regio zal instappen, zal de komende weken meer duidelijk worden.

10/9/2021 FEEST!

We hadden een mooi feestje gepland voor onze vijfde verjaardag. Door enerzijds de onzekerheden met de veranderende maatregelen rond de pandemie en anderzijds de belangrijke aankondiging van de nieuwe conventie rond de uitbreiding van psychologische zorg, werd het een bescheiden receptie en een stevig informatieve vergadering. Als kring verwelkomen we de nieuwe modaliteiten van mogelijke terugbetaling. We zijn ons er van bewust dat het budget erg beperkt is en dus niet terecht zal komen bij vele psychologen en patiënten. We hopen dat de komende maanden de uitrol van dit tweejarig project de deur zal openen naar een eerlijke en algemene terugbetaling van de noodzakelijke psychologische zorg op lange termijn. Als kring nemen we ook het engagement op om mee onze schouders te zetten opdat dit project toch ook een verschil zal kunnen maken in onze zone, zij het voor een beperkt aantal collega’s en patiënten.